Umowę o pracę
- bo bezpieczeństwo
zatrudnienia dla każdego
z nas jest superważne.

Zdrową równowagę
między pracą a życiem
osobistym

- bo nie samą
pracą człowiek żyje.

Pełny pakiet benefitów:
od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny - bo Ty wiesz najlepiej, na czym Ci zależy.

Prywatną opiekę zdrowotną
na terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze.

Pracę Hybrydową
– bo możesz pracować z domu lub z biura.

Co się stanie po kliknięciu "APLIKUJ"?
Jeśli Twoja aplikacja wzbudzi nasze zainteresowanie, rekruter PKO Banku Polskiego zadzwoni do Ciebie, żeby umówić się na rozmowę rekrutacyjną. Do usłyszenia!

Administratorem danych osobowych osób odpowiadających na niniejsze ogłoszenie będzie PKO Bank Polski z siedzibą w Warszawie przy Puławskiej 15, 02-515 („Spółka”). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Spółce. Możliwy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@pkobp.pl. Szczegółowe zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na formularzu rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej Spółki, w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).
To dobry dzień na aplikowanie! #ZajmijStanowisko.

DZIEŃ DOBRY W PRACY

W PKO Banku Polskim dbamy o to, aby każdy dzień w pracy był dla Ciebie dobry. Tworzymy pozytywną atmosferę, doceniamy efektywną współpracę, szanujemy Twój czas prywatny.

Włącz podcast: Dzień dobry w pracy! i sprawdź, jakie projekty, wyzwania i możliwości zawodowe czekają na Ciebie w PKO Banku Polskim. Posłuchaj na YouTube lub Spotify.

#ZajmijStanowisko

STARSZY AUDYTOR IT

Departament Audytu Wewnętrznego
Miejsce pracy:  Warszawa Puławska 15

w PKO Banku Polskim masz na dzień dobry:

w PKO Banku Polskim masz na dzień dobry:

 

 

 

Na co dzień w naszym zespole:

  • realizujesz audyty w jednostkach Banku i podmiotach Grupy Kapitałowej obejmujące badania ryzyk w obszarach:  teleinformatyki (zarówno utrzymanie jak i rozwój, w tym m.in.: projekty zwinne, środowiska chmurowe, zapobieganie awariom),  szeroko rozumianego bezpieczeństwa (m.in.: cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo fizyczne, ciągłość działania, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu),
  • wspierasz audyty biznesowe w zakresie procedur IT,
  • dokonujesz oceny procesów oraz systemu kontroli wewnętrznej.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

  • posiadasz doświadczenie w audycie obszaru teleinformatyki,
  • tematyka cyberbezpieczeństwa nie jest Ci obca,
  • uczestniczyłaś/ uczestniczyłeś w ciekawych projektach,
  • znasz zagadnienia i wymogi obszaru bezpieczeństwa i IT.

 

Dodatkowe atuty:

  • posiadasz certyfikat CISA lub inny związany z audytem IT,
  • umiesz w praktyce wykorzystywać dobre praktyki rynkowe typu: COBIT, ITIL, GTAG, OWASP,
  • znajomość wymogów Komisji Nadzoru Finansowego.