Umowę o pracę
- bo bezpieczeństwo
zatrudnienia dla każdego
z nas jest superważne.

Zdrową równowagę
między pracą a życiem
osobistym

- bo nie samą
pracą człowiek żyje.

Pełny pakiet benefitów:
od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny - bo Ty wiesz najlepiej, na czym Ci zależy.

Prywatną opiekę zdrowotną
na terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze.

Pracę Hybrydową
– bo możesz pracować z domu lub z biura.

Co się stanie po kliknięciu "APLIKUJ"?
Jeśli Twoja aplikacja wzbudzi nasze zainteresowanie, rekruter PKO Banku Polskiego zadzwoni do Ciebie, żeby umówić się na rozmowę rekrutacyjną. Do usłyszenia!

Administratorem danych osobowych osób odpowiadających na niniejsze ogłoszenie będzie PKO Bank Polski z siedzibą w Warszawie przy Puławskiej 15, 02-515 („Spółka”). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Spółce. Możliwy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@pkobp.pl. Szczegółowe zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na formularzu rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej Spółki, w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).
To dobry dzień na aplikowanie! #ZajmijStanowisko.

DZIEŃ DOBRY W PRACY

W PKO Banku Polskim dbamy o to, aby każdy dzień w pracy był dla Ciebie dobry. Tworzymy pozytywną atmosferę, doceniamy efektywną współpracę, szanujemy Twój czas prywatny.

Włącz podcast: Dzień dobry w pracy! i sprawdź, jakie projekty, wyzwania i możliwości zawodowe czekają na Ciebie w PKO Banku Polskim. Posłuchaj na YouTube lub Spotify.

#ZajmijStanowisko

SPECJALISTA DS. STRUKTURY BILANSU I CEN TRANSFEROWYCH

Departament Finansów
Miejsce pracy:  Warszawa Migdałowa 4

w PKO Banku Polskim masz na dzień dobry:

w PKO Banku Polskim masz na dzień dobry:

 

 

 

Na co dzień w naszym zespole:

 • analizujesz koszty źródeł finansowania banku, proponujesz działania optymalizacyjne,
 • analizujesz i proponujesz działania optymalizujące w zakresie profilu ryzyka stopy procentowej banku i Grupy,
 • współokreślasz metodologię i zasady konstruowania cen transferowych funduszy oraz kategorii pozycji bilansowych i pozabilansowych podlegających wycenie cenami transferowymi funduszy,
 • analizujesz i proponujesz poziom cen transferowych dla całej struktury bilansu i pozabilansu, które wykorzystywane są do określenie pomiaru efektywności wyodrębnionych linii biznesowych oraz jednostek organizacyjnych banku,
 • optymalizujesz strukturę kapitału,
 • przygotowujesz rekomendację dot. metodologii wyznaczania kosztu kapitału (COE).

   

 

 

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

 • masz wyższe wykształcenie (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, rachunkowość, bankowość, ekonometria, statystyka),
 • masz doświadczenie w instytucji finansowej lub w firmie doradczej w pokrewnym obszarze,
 • znasz ogólne zasady rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdań finansowych banku, rynków finansowych, technik pomiaru i zarządzania ryzykiem, metod ilościowych i statystycznych służących do analizy danych, modelowania i prognozowania,
 • znasz otoczenie regulacyjne i prawne dot. zarządzania ryzykiem w bankach,
 • masz zdolności analityczne, umiejętności interpretacji danych oraz formułowania na ich podstawie wniosków i opinii,
 • umiesz opracowywać i prezentować analizy i raporty zarządcze,
 • znasz w praktyce MS Office, środowisko baz danych Oracle, OBIEE, Oracle SQL i PL SQL,
 • umiesz skutecznie się komunikować, podejmować inicjatywy i brać odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • doskonale organizujesz swoją pracę oraz umiesz pracować w zespole,
 • dobrze znasz język angielski.