Ładowanie...

Umowę o pracę
- bo bezpieczeństwo
zatrudnienia dla każdego,
z nas jest superważne.

Zdrową równowagę
między pracą a życiem
osobistym

- bo nie samą
pracą człowiek żyje.

Pełny pakiet benefitów:
od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny - bo Ty wiesz najlepiej, na czym Ci zależy.

Prywatną opiekę zdrowotną
na terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze.

Co się stanie po kliknięciu "APLIKUJ"?
Jeśli Twoja aplikacja wzbudzi nasze zainteresowanie, rekruter PKO Banku Polskiego zadzwoni do Ciebie, żeby umówić się na rozmowę rekrutacyjną. Do usłyszenia!

Administratorem danych osobowych osób odpowiadających na niniejsze ogłoszenie będzie PKO Bank Polski z siedzibą w Warszawie przy Puławskiej 15, 02-515 („Spółka”). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Spółce. Możliwy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@pkobp.pl Szczegółowe zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na formularzu rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej Spółki, w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).
To dobry dzień na aplikowanie! #ZajmijStanowisko.

DZIEŃ DOBRY W PRACY

W PKO Banku Polskim dbamy o to, aby każdy dzień w pracy był dla Ciebie dobry. Tworzymy pozytywną atmosferę, doceniamy efektywną współpracę, szanujemy Twój czas prywatny.

#ZajmijStanowisko

PRODUCT OWNER

Departament Rozwoju Aplikacji Sprzedażowych i Wsparcia
Miejsce pracy:  Warszawa

w PKO Banku Polskim masz na dzień dobry:

w PKO Banku Polskim masz na dzień dobry:

 

 

 

Na co dzień w naszym zespole:

 • tworzysz wizję rozwoju produktu oraz plan, który pozwoli ją zrealizować,
 • wyznaczasz KPI dotyczące wartości produktu pozwalające na ocenę, czy prace nad produktem zmierzają we właściwym kierunku,
 • zarządzasz backlogiem produktu,
 • porządkujesz elementy backlogu,
 • przekazujesz wizję produktu do zespołu deweloperskiego i ustalasz priorytety,
 • motywujesz i angażujesz zespół,
 • zarządzasz interesariuszami, zbierasz od nich wymagania, przekonujesz do wizji produktu,
 • pracujesz w 3-miesięcznych cyklach, podzielonych na sześć 2-tygodniowych sprintów,
 • uczestniczysz w procesie rocznego i kwartalnego planowania działania w zakresie produktu,
 • monitorujesz postępy prac zespołu w ramach przeglądów sprintów oraz mitygujesz zidentyfikowane zależności.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

 • posiadasz wiedzę w zakresie sposobów integracji między systemami (ESB, WebService/REST, Kafka)
 • potrafisz przełożyć potrzeby Klientów (Formacji produktowych i projektów ) na dostarczanie funkcjonalności platformy nemo,
 • masz doświadczenie na stanowisku menedżera produktu (product ownera) lub na stanowisku o podobnym charakterze,
 • posiadasz poparte sukcesami doświadczenie we wdrażaniu usług lub produktów,
 • rozumiesz korzyści wynikające z prowadzenia prac w metodyce zwinnej,
 • potrafisz efektywnie komunikować się z różnymi osobami do wewnątrz i na zewnątrz organizacji,
 • jesteś zaangażowany, proaktywny, kreatywny oraz dążysz do rozwoju kompetencji własnych,
 • jesteś asertywny i potrafisz w sposób otwarty i jednoznaczny komunikować potrzeby,
 • posiadasz wysokie zdolności analityczne, potrafisz budować efektywne procesy.