Umowę o pracę
- bo bezpieczeństwo
zatrudnienia dla każdego
z nas jest superważne.

Zdrową równowagę
między pracą a życiem
osobistym

- bo nie samą
pracą człowiek żyje.

Pełny pakiet benefitów:
od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny - bo Ty wiesz najlepiej, na czym Ci zależy.

Prywatną opiekę zdrowotną
na terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze.

Pracę Hybrydową
– bo możesz pracować z domu lub z biura.

Co się stanie po kliknięciu "APLIKUJ"?
Jeśli Twoja aplikacja wzbudzi nasze zainteresowanie, rekruter PKO Banku Polskiego zadzwoni do Ciebie, żeby umówić się na rozmowę rekrutacyjną. Do usłyszenia!

Administratorem danych osobowych osób odpowiadających na niniejsze ogłoszenie będzie PKO Bank Polski z siedzibą w Warszawie przy Puławskiej 15, 02-515 („Spółka”). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Spółce. Możliwy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@pkobp.pl. Szczegółowe zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na formularzu rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej Spółki, w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).
To dobry dzień na aplikowanie! #ZajmijStanowisko.

DZIEŃ DOBRY W PRACY

W PKO Banku Polskim dbamy o to, aby każdy dzień w pracy był dla Ciebie dobry. Tworzymy pozytywną atmosferę, doceniamy efektywną współpracę, szanujemy Twój czas prywatny.

Włącz podcast: Dzień dobry w pracy! i sprawdź, jakie projekty, wyzwania i możliwości zawodowe czekają na Ciebie w PKO Banku Polskim. Posłuchaj na YouTube lub Spotify.

#ZajmijStanowisko

EKSPERT DS. PLANOWANIA I ANALIZ

Departament Planowania i Kontrolingu
Miejsce pracy:  Warszawa Migdałowa 4

w PKO Banku Polskim masz na dzień dobry:

w PKO Banku Polskim masz na dzień dobry:

 

 

 

Na co dzień w naszym zespole:

 • przygotowujesz i monitorujesz plany finansowe oraz okresowe prognozy realizacji planu finansowego Banku i Grupy Kapitałowej Banku w zakresie wyniku z operacji finansowych i wyniku z pozycji wymiany,
 • opracowujesz analizy i informacje w zakresie wyniku z operacji finansowych i wyniku z pozycji wymiany w ramach przygotowywania cyklicznych informacji dla zarządzających bankiem,
 • masz wpływ na sposób raportowania pozycji wynikowych, za które odpowiadasz, dajesz rekomendacje zmian zarówno w rachunkowości finansowej jak i zarządczej,
 • współpracujesz z osobami z działów Rachunkowości, Ryzyka Rynkowego, Transakcji Skarbowych, Analiz Ekonomicznych,
 • uczestniczysz w określaniu i rozliczaniu celów finansowych na potrzeby systemu premiowania powiązanych z Twoim zakresem obowiązków,
 • współuczestniczysz w przygotowaniu prognoz cen transferowych funduszy dla potrzeb procesu planowania.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

 • masz min. 3-letnie doświadczenie w pracy w bankowości, doradztwie lub szeroko rozumianych finansach,
 • masz wiedzę z zakresu instrumentów i rynków finansowych oraz podstawowych produktów bankowych z obszaru zabezpieczenia ekspozycji banku na ryzyko stopy procentowej i fx (preferowane kierunki studiów to: finanse, metody ilościowe, ekonometria, rachunkowość),
 • masz przynajmniej podstawową znajomość metodologii wyznaczania cen transferowych funduszy (FTP),
 • dobrze znasz narzędzia informatyczne, w tym pakiet MS Office (w szczególności MS Excel),
 • komunikujesz się jasno, sprawnie i skutecznie oraz umiesz pracować zespołowo,
 • jesteś osobą wytrwałą w poszukiwaniu rozwiązań dla pojawiających się problemów,
 • jesteś osobą dokładną i systematyczną,
 • cechujesz się kreatywnym podejściem, samodzielnością i odpowiedzialnością w realizacji zadań.