Umowę o pracę
- bo bezpieczeństwo
zatrudnienia dla każdego
z nas jest superważne.

Zdrową równowagę
między pracą a życiem
osobistym

- bo nie samą
pracą człowiek żyje.

Pełny pakiet benefitów:
od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny - bo Ty wiesz najlepiej, na czym Ci zależy.

Prywatną opiekę zdrowotną
na terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze.

Pracę Hybrydową
– bo możesz pracować z domu lub z biura.

Co się stanie po kliknięciu "APLIKUJ"?
Jeśli Twoja aplikacja wzbudzi nasze zainteresowanie, rekruter PKO Banku Polskiego zadzwoni do Ciebie, żeby umówić się na rozmowę rekrutacyjną. Do usłyszenia!

Administratorem danych osobowych osób odpowiadających na niniejsze ogłoszenie będzie PKO Bank Polski z siedzibą w Warszawie przy Puławskiej 15, 02-515 („Spółka”). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Spółce. Możliwy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@pkobp.pl. Szczegółowe zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na formularzu rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej Spółki, w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).
To dobry dzień na aplikowanie! #ZajmijStanowisko.

DZIEŃ DOBRY W PRACY

W PKO Banku Polskim dbamy o to, aby każdy dzień w pracy był dla Ciebie dobry. Tworzymy pozytywną atmosferę, doceniamy efektywną współpracę, szanujemy Twój czas prywatny.

Włącz podcast: Dzień dobry w pracy! i sprawdź, jakie projekty, wyzwania i możliwości zawodowe czekają na Ciebie w PKO Banku Polskim. Posłuchaj na YouTube lub Spotify.

#ZajmijStanowisko

EKSPERT DS. METODY WEWNĘTRZNYCH RATINGÓW

Departament Adekwatności Kapitałowej i Ryzyka Operacyjnego
Miejsce pracy:  Warszawa Puławska 17

w PKO Banku Polskim masz na dzień dobry:

w PKO Banku Polskim masz na dzień dobry:

 

 

 

Na co dzień w naszym zespole:

  • kalkulujesz wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego zgodnie z metodą IRB,
  • rozwijasz i utrzymujesz system informatyczny służący do kalkulacji i raportowania wymogów kapitałowych we współpracy z jednostkami IT oraz dostawcą systemu,
  • przeprowadzasz analizy otrzymanych wyników oraz symulacje, m.in. przy użyciu SQL i narzędzi wizualizacji danych,
  • dbasz o utrzymanie zgodności modeli oraz procesów z metodą wewnętrznych ratingów.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

  • posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki ścisłe lub związane z finansami),
  • posiadasz doświadczenie w pracy związanej z rynkiem finansowym lub bazami danych,
  • posiadasz wiedzę w zakresie adekwatności kapitałowej lub zarządzania ryzykiem,
  • posiadasz wiedzę w zakresie budowy i utrzymywania baz danych, modeli i narzędzi informatycznych, w tym SQL, MS Excel,
  • znasz język angielski na poziomie umożliwiającym pracę z dokumentacją, publikacjami oraz literaturą z zakresu adekwatności kapitałowej.