Umowę o pracę
- bo bezpieczeństwo
zatrudnienia dla każdego
z nas jest superważne.

Zdrową równowagę
między pracą a życiem
osobistym

- bo nie samą
pracą człowiek żyje.

Pełny pakiet benefitów:
od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny - bo Ty wiesz najlepiej, na czym Ci zależy.

Prywatną opiekę zdrowotną
na terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze.

Pracę Hybrydową
– bo możesz pracować z domu lub z biura.

Co się stanie po kliknięciu "APLIKUJ"?
Jeśli Twoja aplikacja wzbudzi nasze zainteresowanie, rekruter PKO Banku Polskiego zadzwoni do Ciebie, żeby umówić się na rozmowę rekrutacyjną. Do usłyszenia!

Administratorem danych osobowych osób odpowiadających na niniejsze ogłoszenie będzie PKO Bank Polski z siedzibą w Warszawie przy Puławskiej 15, 02-515 („Spółka”). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Spółce. Możliwy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@pkobp.pl. Szczegółowe zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na formularzu rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej Spółki, w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).
To dobry dzień na aplikowanie! #ZajmijStanowisko.

DZIEŃ DOBRY W PRACY

W PKO Banku Polskim dbamy o to, aby każdy dzień w pracy był dla Ciebie dobry. Tworzymy pozytywną atmosferę, doceniamy efektywną współpracę, szanujemy Twój czas prywatny.

Włącz podcast: Dzień dobry w pracy! i sprawdź, jakie projekty, wyzwania i możliwości zawodowe czekają na Ciebie w PKO Banku Polskim. Posłuchaj na YouTube lub Spotify.

#ZajmijStanowisko

EKSPERT DS. ANALIZ RYNKOWYCH I ROZWIĄZAŃ ZAKUPOWYCH

Biuro Zarządzania Dostawcami i Optymalizacji Procesu Zakupu Towarów i Usług
Miejsce pracy:  Warszawa Puławska 15

w PKO Banku Polskim masz na dzień dobry:

w PKO Banku Polskim masz na dzień dobry:

 

 

 

Na co dzień w naszym zespole:

 • wykonujesz analizy rynku na potrzeby prowadzenia procedur zakupowych,
 • pozyskujesz informacje z rynku, z publicznych i komercyjnych baz danych,
 • pozyskujesz informacje w zakresie benchmarków cenowych przedmiotu zakupu,
 • samodzielnie wyciągasz wnioski i formułujesz rekomendacje,
 • analizujesz plany zakupowe jednostek Banku, podejmujesz działania zmierzające do standaryzacji planowania,
 • przygotowujesz plan postępowań zakupowych i monitorujesz jego realizację,
 • monitorujesz zmiany przepisów powszechnie obowiązujących,
 • formułujesz projekty zmian przepisów wewnętrznych, w zakresie zakupów celem ich optymalizacji i dostosowania do przepisów powszechnie obowiązujących,
 • interpretujesz przepisy wewnętrzne Banku,
 • analizujesz efektywność postępowań zakupowych w poszczególnych kategoriach zakupowych i dokonujesz analiz porównawczych w tym zakresie,
 • oceniasz zgodność procesu zakupowego z wymaganiami ESG,
 • realizujesz proces przygotowania informacji i raportów związanych z procesem zakupowym,
 • identyfikujesz obszary potencjalnych ryzyk oraz podejmujesz działania minimalizujące prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

 • posiadasz wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, prawo, administracja, metody ilościowe w ekonomii, zarządzanie,
 • masz doświadczenie zawodowe min. 5 lat, preferowane stanowisko, związane z analizą danych lub/i legislacją,
 • umiesz korzystać z publicznych i komercyjnych baz danych,
 • masz doświadczenie w zakresie legislacji lub stosowania przepisów wewnętrznych oraz wykorzystania narzędzi elektronicznych w analizie danych (pożądane),
 • znasz bardzo dobrze środowisko Microsoft, Pakietu Office - Word, Exel, PowerPoint, Microsoft Teams, Outlook, systemów informacji prawnej np. Legalis, Lex,
 • posiadasz umiejętności analityczne i znasz metody analizy rynku,
 • umiejętnie pracujesz pod presją czasu przy dużej różnorodności realizowanych zadań,
 • jesteś osobą otwartą na zmiany,
 • umiesz priorytetyzować działania oraz dostrzegać złożone zależności.