SZUKASZ INNEJ
PERSPEKTYWY?

Nowa praca jest bliżej
niż myślisz.

Dołącz do nas jako:  DYREKTOR BIURA WYNIKU I RAPORTOWANIA ZARZĄDCZEGO

Departament Planowania i Kontrolingu Biznesowego
Warszawa Migdałowa 4

Twój Pakiet Korzyści

Praca hybrydowa
Pracujemy jak lubimy. Nasze zadania realizujemy z domu lub z biura.
Docenienie działania i zaangażowania
- Oprócz wynagrodzenia, każdy z nas ma określone cele – które doceniamy w ramach systemów premiowych.
Oferta specjalna
Wspieramy Twoje finanse i oferujemy produkty naszej Grupy Kapitałowej na preferencyjnych warunkach (m.in. kredyt hipoteczny, kartę kredytową czy ubezpieczenie) oraz pomagamy odkładać na emeryturę w PPE.
Elastyczność benefitów
Różnimy się, dlatego to Ty wybierasz z jakich benefitów skorzystasz. Mamy dla Ciebie system kafeteryjny lub działania w ramach ZFŚS m.in. dofinansowanie opieki nad dziećmi, wakacji czy pożyczkę na remont.
Możliwości rozwoju
U nas masz szerokie perspektywy rozwoju i możesz uczyć się, jak lubisz. Oferujemy dostęp do różnych form nauki – stacjonarnie i cyfrowo.
Wsparcie w zdrowiu i odpoczynku
Dbamy o naszą formę mentalną i fizyczną. Możesz skorzystać z kart sportowych, opieki medycznej LuxMed, stomatologa, programu wellbingowego #FokusNaCiebie czy dodatkowych dni wolnych.

Na co dzień w naszym zespole:

 • zarządzasz zespołem odpowiedzialnym za projektowanie i wdrażanie rozwiązań odpowiadających na potrzeby informacyjne odbiorców w zakresie wyniku zarządczego na poziomie Banku i Grupy Kapitałowej Banku (GKB),
 • kreujesz wizję rozwoju i utrzymania procesu raportowania zarządczego uwzględniając oczekiwania klientów wewnętrznych i użytkowników oraz dostępne na rynku technologie,
 • współpracujesz z jednostkami Banku, w tym z IT, w zakresie pozyskiwania niezbędnych informacji z systemów GKB,
 • inicjujesz i wdrażasz rozwiązania m.in. w zakresie zasad ustalania i monitorowania rachunku zarządczego w Banku i GKB oraz dot. pomiaru i oceny efektywności/opłacalności,
 • dbasz o poprawną implementację przyjętych zasad w procesie wyznaczania wyników zarządczych,
 • zarządzasz opracowaniem raportów i materiałów tematycznych, zapewniając wsparcie analityczne i raportowe dla jednostek z obszaru finansów.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

 • od co najmniej 5 lat pracujesz w obszarze finansów banku,
 • masz doświadczenie we wdrażaniu narzędzi analityczno-raportowych lub planistycznych oraz w prowadzeniu projektów,
 • masz umiejętności i praktyczne doświadczenie menedżerskie w kierowaniu zespołem,
 • umiesz wyznaczać priorytety, jasno komunikować cele/zadania i wraz z zespołem dążyć do ich realizacji,
 • masz wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, lubisz pracować zadaniowo,
 • bardzo dobrze znasz narzędzia raportowe i sprawnie komunikujesz się z jednostkami IT,
 • masz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki ekonomia, finanse, IT),
 • jesteś osobą kreatywną, cechujesz się odwagą i zdecydowaniem w działaniu,
 • łatwo nawiązujesz i podtrzymujesz relacje oraz dbasz o dobrą atmosferę w zespole.
Twój Pakiet Korzyści
Praca hybrydowa
Pracujemy jak lubimy. Nasze zadania realizujemy z domu lub z biura.
Docenienie działania i zaangażowania
- Oprócz wynagrodzenia, każdy z nas ma określone cele – które doceniamy w ramach systemów premiowych.
Oferta specjalna
Wspieramy Twoje finanse i oferujemy produkty naszej Grupy Kapitałowej na preferencyjnych warunkach (m.in. kredyt hipoteczny, kartę kredytową czy ubezpieczenie) oraz pomagamy odkładać na emeryturę w PPE.
Elastyczność benefitów
Różnimy się, dlatego to Ty wybierasz z jakich benefitów skorzystasz. Mamy dla Ciebie system kafeteryjny lub działania w ramach ZFŚS m.in. dofinansowanie opieki nad dziećmi, wakacji czy pożyczkę na remont.
Możliwości rozwoju
U nas masz szerokie perspektywy rozwoju i możesz uczyć się, jak lubisz. Oferujemy dostęp do różnych form nauki – stacjonarnie i cyfrowo.
Wsparcie w zdrowiu i odpoczynku
Dbamy o naszą formę mentalną i fizyczną. Możesz skorzystać z kart sportowych, opieki medycznej LuxMed, stomatologa, programu wellbingowego #FokusNaCiebie czy dodatkowych dni wolnych.
Pracuj w miejscu, które zna każdy.
#TyWybierasz